ZÖLD LÁNG

Szinopszis

A sci-fi elemekkel átszőtt akciófilm 2035-ben játszódik Budapesten, amit akkor már Dunacitynek neveznek. A Zöld Láng egy húsz éve rohamosan terjedő vírus, amely nemzésképtelenné és meddővé teszi az embereket. Egyre kevesebb a szülés, 2017-től egyáltalán nincsenek gyerekek. Különös, fenyegető világ tárul elénk, a vírus hatásaként elnéptelenednek, elpusztulnak városok és falvak, nincsenek utódok, a legifjabb nemzedék huszonévesekbol áll, de már ők is gyér számban születtek. Ebben a világban az emberi élet és annak biztonsága jelentősen felértékelődik, a bűnözőket egyre keményebben üldözik és büntetik. A dzsungeltörvények folytán Dunacity rendőrállammá vált, egy Dargyan nevű önkényuralkodó és a körülötte kiépült vezérkar kormányozza. Dargyan hatalmi harcba keveredik a városban rejtőzködő fiatal anarchistákkal, s közben megpróbálja megszerezni a vírus ellenszerének vélt nanotechnikai fegyvert, melyet egy titokzatos kis csomagban hoznak át a túlpartról. A túlpart, azaz Amerika felől az amerikai-orosz bűnöző, Gregorij fizeti a pakett átszállítását. Az áthajózó különítmény parancsnoka Trender, egy néhai balkáni zsoldoskatona. A hajóút egy misztikus beavatás hangulatát idézi. Zais Trender, a létezés perifériáján mozog. Teszteli saját magát, hogy még mire képes. Mi az amit még nem ismerek magamban? Totálisan elidegenedett a körülötte levő világtól, mégis felelősséget vállal a rábízottakért, konok cinizmusa csak látszat, az elviselhetetlenség viselésének álcája. Zaisnak fel kell fognia: - ez már nem az ő küldetése. Nincs innen tovább: Dunacity, végállomás. Dargyant megölik, nem egy maffiózó, nem is egy anarchista, hanem a saját emberei. A zsarnokságot azonban nem sikerül megdönteni, máris kerül utód a megüresedett kormányzói helyre. Trender speciális osztaga végül is sikerrel hajtja végre az akciókat, Trender és a szép Gloria között szerelem szövődik. Ez a befejezés azonban kesernyés happy-end, mert a kis pakett tartalma, a vírus ellenszere megsemmisül. Így a Zöld Láng végérvényesen megállíthatatlan lesz, a Föld elnéptelenedik, egyetlen legyőzhetetlen hatalom veszi birtokba, a „hófehér enyészet„

A sztori egy akciófilmtől megszokott egyszerű cselekményvezetésre épül, a karakterek is a megszokott archetípusok. A futurisztikus képek, a filozofikus és kulturális szimbólumok, idézetek és utalások azonban sokrétű mögöttes tartalommal töltik meg a látszatra egyszerű jeleneteket. Az emberiség kollektív tudatának, az egyetemes művészetnek axiómái, mint például a szellem diadala, az ember legyőzi a természetet, a szerelem mindent legyőz , valamint a nagy világvallások szent könyveinek közismert példázatai, egymás után kerülnek idézőjelbe egy hitet vesztett közegben, ahol a technika hatalmassága a társadalom züllését rejti. A hősök valamennyien identitászavarral küzdő antihosök, az emberiség pusztulásának ősi mítoszában, csak éppen egy olyan korban, amikor a digitális technika uralma, a robotizmus, a tudati manipulációk, a génsebészet elérték, hogy az emberek robotszerűen élnek, már utódnemzésre is képtelenné váltak. Fritz Lang Metropolisában még az embernek a természethez való visszatérése volt a vágy, a Zöld Láng korában ez a visszatérés a teljes mértékben dehumanizált tájban valósul meg.

A film apokaliptikus képei a valóság, a képzelet, az emlék, az álom és a hallucináció ritmikus változásaiból építkeznek, eredeti zenéje megerősíti a reális-irreális képek hangulati töltését. A valóság és a virtuális világ egymásba mosása ugyancsak azt a gondolati vezérfonalat követi, hogy egy jövőbeli kaland- és akciófilm egyszerű történetét is több szempontból, több síkon lehet bemutatni, a filozófiai alapkérdések feltevésével, ahogyan a nagy elődök, Tarkovszkij, Ridley Scott és Terry Gilliam tették.

All Rights Reserved © Filmjus